Varhaiskasvatusjohtaja 2021-03-12T10:23:00+02:00

Project Description

Varhaiskasvatus on jonkinlaisessa murroksessa ja perheiden haastavat tilanteet heijastuvat päiväkoteihin, esikouluihin ja perhepäivähoitoon.
Yhteistyö sinun kanssasi on antanut uusia näkökulmia, tietoa ja ymmärrystä erityislasten kohtaamiseen, työkaluja arkityöhön ja rajaamisapua siihen, että työt eivät kulkeutuisi mukana vapaa-ajalle. Lisäksi prosessiohjauksellasi työpaikan yhteistyön toimivuuteen tuotti valtavan hyvän muutoksen työyhteisöissä! Suljettu vuorovaikutus muuttui avoimemmaksi, arvostus ja ymmärrys eri ryhmien kanssa vahvistui, työntekijät oppivat sanoittamaan asioita syyttelemättä ja syyllistymättä.
Arviointi toimii jatkuvan arvioinnin periaatteella ja sitoutuminen yhteisiin asioihin ja toimintamalleihin on vahvistunut huomattavasti!
Lämmin kiitoksemme! Tästä on hyvä jatkaa taas tänä vuonna!

Project Details