Kunnan nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri 2021-03-12T10:22:28+02:00

Project Description

Olen ollut todella tyytyväinen työnohjaukseen, jota olen saanut syksystä 2019 keväälle 2020. Koen, että jokaisella ohjauskerralla on ollut itselleni suuri merkitys työssäjaksamiseni kannalta. Sain paljon ohjeita ja neuvoja, joista on ollut apua työotteeni kehittämiseksi ja ohjauskerroista saatu palaute on tullut tarpeeseen. Jokaisen ohjauskerran jälkeen töiden jatkaminen on tuntunut hieman keveämmältä, ottaen huomioon kuinka monipuolinen ja haastava oma työnkuvani on. Koin jopa, että oma työidentiteettini ja myöskin terve minäkuvani sai vahvistua ohjauskertojen aikana. Todella isot kiitokset ja hyvää alkanutta kesää!

Project Details