Etusivu2017-11-20T18:06:02+02:00
 • Millainen olisit parhaimmillasi?
 • Millä tavoin reagoit, toimit ja viestit?
 • Miten suhtaudut asioihin?
 • Mistä saat voimaa?
 • Mikä on perimmäinen tavoitteesi?
 • Mikä luo syvempää tyytyväisyyttä elämääsi?
 • Mikä estää sinua onnistumasta tavoitteissasi?
 • Mikä on sinulle todella tärkeää elämässäsi?
 • Mikä auttaa sinua purkamaan stressiä?

Jos mietit välillä näitä kysymyksiä, olet löytänyt juuri oikeaan paikkaan.

Tervetuloa lukemaan lisää!

Palvelut

Työnohjaus

Tasapainon avaimet

Mentorointi

Yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työnohjaus työyhteisöille, esimiestyönohjaus, tiimityönohjaus ja prosessiohjaus

Yksilövalmennus, ryhmävalmennus, työyhteisövalmennus, esimiesvalmennus, muutosprosessivalmennus ja tiimivalmennus.

Mentorointi koulutyöhön, erityisopetuksiin, perhehoitajille, tukiperheille ja erityislasten vanhemmille.

Työnohjaus

Työnohjaus on vuorovaikutteista työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa, joka selkiyttää osallistujan tilannetta ja auttaa oivaltamaan ja ratkaisemaan ammatillisia haasteita.

Työnohjauksen tavoitteena on:

 • vahvistaa ja tukea asiakkaan toimijuutta
 • tukea ammatillisuutta
 • auttaa käsittelemään työssä esiin nousseita tunteita
 • auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita
 • auttaa arvioimaan ja löytämään omia voimavaroja
 • parantaa työsuorituksia
 • lisätä työhyvinvointia ja työn iloa
 • säilyttää ja parantaa työkykyä.

Työnohjaus voi olla:

 • yksilötyönohjausta
 • ryhmätyönohjausta
 • työyhteisötyönohjausta
 • parityönohjausta, jolloin työnohjaajia on kaksi
 • esimiestyönohjausta
 • tiimityönohjausta
 • prosessiohjausta (esim. muutosprosesseissa).

Työnohjaukselle asetetaan selkeät tavoitteet, joita arvioidaan prosessin aikana ja työnohjauksen päättyessä.

Työnohjaus on aina luottamuksellista.

Tasapainon Avaimet

Tasapainon Avaimet on monipuolinen ohjelma, joka tarjoaa innostavalla tavalla ymmärrystä itsensä johtamiseen, tiimien toimivuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tasapainon Avainten avulla saa helpolla, käytännöllisellä ja oivalluttavalla tavalla avaimia arkeen niin työssä kuin yksityiselämässäkin heti sovellettavaksi.

Valmennuksessa osallistujat löytävät luontaiset vahvuutensa ja saavat ymmärrystä myös, miten toimia onnistuneesti erilaisten asiakkaiden, oppilaiden, työkaverien tai vaikkapa omien lasten kanssa.

Tasapainon Avaimet ei lokeroi ketään, vaan antaa ymmärrystä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta.

Avaimia kommunikaatioon
eli näkyvät avaimet:

 1. reagointitavat
 2. asenteet
 3. toimintatavat

Avaimia motivaatioon
eli sisäiset avaimet:

 1. arkkityypit
 2. motivaatiotekijät
 3. päämäärät

Avaimia jaksamiseen
eli oman voiman avaimet:

 1. arvomaailma
 2. kompastuskivet
 3. tukipilarit

Lue lisää Tasapainon Avaimista.

Mentorointi

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista, kokemusperäistä tietoa – siirretään kokeneelta
mentorilta kehityshaluiselle toimijalle. Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa, omaa toimijuutta omassa ammatissa sekä ammatillista ja
henkistä kasvua.

Mentoroinnin sisältö määräytyy asiakkaan kysymysten, kehittymistarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Oppiminen tapahtuu mentorin ja asiakkaan välisen dialogian avulla. Kysy on avoimesta ja täysin luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan.

Mentori voi auttaa asiakasta keskustellen, opastaen, roolittaen, kuunnellen, sparraten, valmentaen, avaten uusia näköaloja, kyseenalaistaen tai ollen vaikka sillanrakentajana syvemmälle työelämään ja asiantuntijuuteen.

Mentorointi koulutyöhön, erityisopetuksiin, perhehoitajille, tukiperheille ja erityislasten vanhemmille.

Merja Hilliaho

 • luokanopettaja vuodesta 1985, KM Oulun yliopistosta 1985
 • työtä erityisopetuksessa vuodesta 2000
 • sijaisvanhempi vuodesta 2003
 • tukiperhevanhempi
 • Perhehoitoliiton sijaisvanhempien mentorikoulutus 2017
 • Tasapainon Avaimet –valmentaja 2017
 • työnohjaajakoulutus Jyväskylän yliopistossa 2017 –

Asiakaskokemuksia

2017-11-20T10:56:07+02:00

Koulunkäynninohjaaja

Näistä työnohjaustapaamisista on tullut vähän kuin ”henkireikä”. On saanut puhua pelkäämättä sitä, että joku pahoittaa mielensä. Myös ehkä antanut osviittaa itselle, miten voisi joissakin tapauksissa toimia ja sallia myös itselleen näyttää tunteita, mitkä muuten jäisi ”pääkoppaan” pyörimään. Työnohjaajalle kiitos kärsivällisyydestä ja siitä, että olet jaksanut kuunnella. Puolueettomasti.

Blogi

29.lokakuu

Onko toimijuutesi tallella?

29.10.2017|

Olen työvuosieni aikana yhä useammin löytänyt itseni pohtimasta työelämän haasteita yleisesti. Olen miettinyt, mikä saa meidät väsymään, jopa uupumaan työssämme ja mikä taas saa jaksamaan. Miten työstä, jonka olemme itse valinneet ja johon olemme itse [...]

9.syyskuu

Nyt se on menoa!

9.9.2017|

  Olen juuri palannut ensimmäiseltä opiskelujaksoltani Jyväskylästä. Kyllä! Minä, 55-vuotias luokanopettaja Reisjärveltä, olen aloittanut opiskeluni, matkani kohti ”voimavarakeskeisen työnohjaajan” ammattia. Sinulle, joka kysyt, miten vielä vähän ennen eläkeikääni innostuin opiskelemaan, vastaan näin: Olen vasta ihan [...]

Yhteystiedot

Pyydä tarjous, kysy lisätietoja, jätä yhteydenottopyyntö tai anna palautetta!

Työnohjaus- ja mentorointipalvelu Merja Hilliaho

040 411 6634

tyonohjaushilliaho@gmail.com

Ylilestintie 255
85900 Reisjärvi