Etusivu2020-08-11T10:16:20+03:00
 • Millainen olisit parhaimmillasi?
 • Millä tavoin reagoit, toimit ja viestit?
 • Miten suhtaudut asioihin?
 • Mistä saat voimaa?
 • Mikä on perimmäinen tavoitteesi?
 • Mikä luo syvempää tyytyväisyyttä elämääsi?
 • Mikä estää sinua onnistumasta tavoitteissasi?
 • Mikä on sinulle todella tärkeää elämässäsi?
 • Mikä auttaa sinua purkamaan stressiä?

Jos mietit välillä näitä kysymyksiä, olet löytänyt juuri oikeaan paikkaan.

Tervetuloa lukemaan lisää!

Palvelut

Työnohjaus

Tasapainon avaimet

Mentorointi

Yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työnohjaus työyhteisöille, esimiestyönohjaus, tiimityönohjaus ja prosessiohjaus

Yksilövalmennus, ryhmävalmennus, työyhteisövalmennus, esimiesvalmennus, muutosprosessivalmennus ja tiimivalmennus.

Mentorointi koulutyöhön, erityisopetuksiin, perhehoitajille, tukiperheille ja erityislasten vanhemmille.

Työnohjaus

Työnohjaus on vuorovaikutteista työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa, joka selkiyttää osallistujan tilannetta ja auttaa oivaltamaan ja ratkaisemaan ammatillisia haasteita.

Työnohjauksen tavoitteena on:

 • vahvistaa ja tukea asiakkaan toimijuutta
 • tukea ammatillisuutta
 • auttaa käsittelemään työssä esiin nousseita tunteita
 • auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita
 • auttaa arvioimaan ja löytämään omia voimavaroja
 • parantaa työsuorituksia
 • lisätä työhyvinvointia ja työn iloa
 • säilyttää ja parantaa työkykyä.

Työnohjaus voi olla:

 • yksilötyönohjausta
 • ryhmätyönohjausta
 • työyhteisötyönohjausta
 • parityönohjausta, jolloin työnohjaajia on kaksi
 • esimiestyönohjausta
 • tiimityönohjausta
 • prosessiohjausta (esim. muutosprosesseissa).

Työnohjaukselle asetetaan selkeät tavoitteet, joita arvioidaan prosessin aikana ja työnohjauksen päättyessä.

Työnohjaus on aina luottamuksellista.

Tasapainon Avaimet

Tasapainon Avaimet on monipuolinen ohjelma, joka tarjoaa innostavalla tavalla ymmärrystä itsensä johtamiseen, tiimien toimivuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tasapainon Avainten avulla saa helpolla, käytännöllisellä ja oivalluttavalla tavalla avaimia arkeen niin työssä kuin yksityiselämässäkin heti sovellettavaksi.

Valmennuksessa osallistujat löytävät luontaiset vahvuutensa ja saavat ymmärrystä myös, miten toimia onnistuneesti erilaisten asiakkaiden, oppilaiden, työkaverien tai vaikkapa omien lasten kanssa.

Tasapainon Avaimet ei lokeroi ketään, vaan antaa ymmärrystä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta.

Avaimia kommunikaatioon
eli näkyvät avaimet:

 1. reagointitavat
 2. asenteet
 3. toimintatavat

Avaimia motivaatioon
eli sisäiset avaimet:

 1. arkkityypit
 2. motivaatiotekijät
 3. päämäärät

Avaimia jaksamiseen
eli oman voiman avaimet:

 1. arvomaailma
 2. kompastuskivet
 3. tukipilarit

Lue lisää Tasapainon Avaimista.

Mentorointi

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista, kokemusperäistä tietoa – siirretään kokeneelta
mentorilta kehityshaluiselle toimijalle. Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa, omaa toimijuutta omassa ammatissa sekä ammatillista ja
henkistä kasvua.

Mentoroinnin sisältö määräytyy asiakkaan kysymysten, kehittymistarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Oppiminen tapahtuu mentorin ja asiakkaan välisen dialogian avulla. Kysy on avoimesta ja täysin luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan.

Mentori voi auttaa asiakasta keskustellen, opastaen, roolittaen, kuunnellen, sparraten, valmentaen, avaten uusia näköaloja, kyseenalaistaen tai ollen vaikka sillanrakentajana syvemmälle työelämään ja asiantuntijuuteen.

Mentorointi koulutyöhön, erityisopetuksiin, perhehoitajille, tukiperheille ja erityislasten vanhemmille.

Merja Hilliaho

 • luokanopettaja vuodesta 1985, KM Oulun yliopistosta 1985
 • työtä erityisopetuksessa vuodesta 2000
 • sijaisvanhempi vuodesta 2003
 • tukiperhevanhempi
 • Perhehoitoliiton sijaisvanhempien mentorikoulutus 2017
 • Tasapainon Avaimet –valmentaja 2017
 • työnohjaajakoulutus Jyväskylän yliopistossa 2017 –

Asiakaskokemuksia

2020-08-11T09:58:46+03:00

Mies 27v

Olen ollut todella tyytyväinen työnohjaukseen, jota olen saanut syksystä 2019 keväälle 2020. Koen, että jokaisella ohjauskerralla on ollut itselleni suuri merkitys työssäjaksamiseni kannalta. Sain paljon ohjeita ja neuvoja, joista on ollut apua työotteeni kehittämiseksi ja ohjauskerroista saatu palaute on tullut tarpeeseen. Jokaisen ohjauskerran jälkeen töiden jatkaminen on tuntunut hieman keveämmältä, ottaen huomioon kuinka monipuolinen ja haastava oma työnkuvani on. Koin jopa, että oma työidentiteettini ja myöskin terve minäkuvani sai vahvistua ohjauskertojen aikana. Todella isot kiitokset ja hyvää alkanutta kesää!

2020-08-11T09:56:20+03:00

Opettaja 52v

Kiitos Merja sinulle kevätkaudella alkaneesta työnohjausjaksosta! Sinun kuunteleva, rauhallinen ja empaattinen otteesi niin kasvokkain kuin puhelimitse loi turvallisen ilmapiirin purkaa tuntojaan. Sinulla oli joka kerralle uusia välineitä, malleja, oivalluttavia kysymyksiä ja toisenlaisia näkökulmia, joiden avulla eteen avautui uusia maisemia. Usein myös sanoitit asiaa niillä sanoilla, jotka vasta olivat mielessäni! Kanssasi on ollut helppo jakaa ajatuksia, koska kuljemme samanlaisessa maastossa. Laitan toiveen ja suosituksen työnohjauksen jatkosta sinun kanssasi.

2020-08-11T09:54:21+03:00

Opettaja 51v

Työssäjaksamisen kannalta on ollut oleellisen tärkeää saada purkaa työssä koettua ja saada uusia näkökulmia omiin kokemuksiin ja haasteisiin. Olen aaanut puhua siitä, mikä kulloinkin on ollut pinnalla ja kysymyksilläsi olet avartanut ajatteluani.
Olet niin ihana ja työssäsi taitava.

2020-08-11T09:53:58+03:00

Koulunkäynninohjaaja

Huippua, parasta, korvaamatonta! Oli aina ilo tulla. Tuli tunne, että tuli kuulluksi ja ymmärretyksi. Ryhmätyönohjaus antoi vertaistukea, tunnetta, ettei ole yksin. Toimintatavat toisilta ja sinulta toivat uusia ideoita omaan työhön. Toivottavasti saamme vielä jatkaa kanssasi.

2020-08-11T09:53:22+03:00

Luokanopettaja 38v

En olisi mitenkään jaksanut tätä vuotta erityisen haastavien oppilasasioiden kanssa ilman työnohjausta.

2020-08-11T09:52:56+03:00

Koulunkäynninohjaaja

Oli todella hyvä ja erittäin tärkeää, että saimme ryhmätyönohjauksen toiseksi vuodeksi. Saimme oppia toinen toisiltamme ja tavata muita saman työn äärellä olevia!

2020-08-11T09:52:28+03:00

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan työ on väliin hyvin yksinäistä. Tuntuu luksukselta, kun joku on tässä yksin minua ja mietteitäni varten kuunnellen, haastaen, etsien uusia näkökulmia ja suuntia!
Olen tiedostanut itsessäni ja organisaatiossani monia asioita, joihin on paneuduttava enemmän ja löytänyt uusia toimivampia toimintamalleja näiden esimiesohjausten avulla.

2020-08-11T09:52:09+03:00

Koulunkäynninohjaaja

Työnohjauksen myötä sain kokemuksen, että työtäni arvostetaan ja että se on merkityksellistä. Olisin halunnut enemmän kuulla Tasapainon Avaimista, mutta ehkä ensi vuonna.

2020-08-11T09:51:37+03:00

Lastentarhaopettaja

Minusta ryhmämme oli liian iso, koska koin, etten ujona ihmisenä uskaltanut avata suutani. Toivon, että työnantaja antaa luvan jakaa ensi syksynä meidät pienempiin ryhmiin, jotta saadaan puhuttua työyhteisöä kuormittavista asioistakin enemmän.

2017-11-20T10:56:07+02:00

Koulunkäynninohjaaja

Näistä työnohjaustapaamisista on tullut vähän kuin ”henkireikä”. On saanut puhua pelkäämättä sitä, että joku pahoittaa mielensä. Myös ehkä antanut osviittaa itselle, miten voisi joissakin tapauksissa toimia ja sallia myös itselleen näyttää tunteita, mitkä muuten jäisi ”pääkoppaan” pyörimään. Työnohjaajalle kiitos kärsivällisyydestä ja siitä, että olet jaksanut kuunnella. Puolueettomasti.

Blogi

29.lokakuu

Onko toimijuutesi tallella?

29.10.2017|

Olen työvuosieni aikana yhä useammin löytänyt itseni pohtimasta työelämän haasteita yleisesti. Olen miettinyt, mikä saa meidät väsymään, jopa uupumaan työssämme ja mikä taas saa jaksamaan. Miten työstä, jonka olemme itse valinneet ja johon olemme itse [...]

9.syyskuu

Nyt se on menoa!

9.9.2017|

  Olen juuri palannut ensimmäiseltä opiskelujaksoltani Jyväskylästä. Kyllä! Minä, 55-vuotias luokanopettaja Reisjärveltä, olen aloittanut opiskeluni, matkani kohti ”voimavarakeskeisen työnohjaajan” ammattia. Sinulle, joka kysyt, miten vielä vähän ennen eläkeikääni innostuin opiskelemaan, vastaan näin: Olen vasta ihan [...]

Yhteystiedot

Pyydä tarjous, kysy lisätietoja, jätä yhteydenottopyyntö tai anna palautetta!

Työnohjaus- ja mentorointipalvelu Merja Hilliaho

040 411 6634

tyonohjaushilliaho@gmail.com

Ylilestintie 255
85900 Reisjärvi